14 Apr
14Apr

פעם הייתי אדם של מילים למדתי להיות אדם של מעשים.

*פעם הייתי אדם של תוצאות היום אדם של מטרות.

*פעם הייתי מצפה לאהבה היום נותן ואם בא מקבל בברכה.

*פעם הייתי מרצה אחרים היום מרצה את מי שבפנים.

*פעם הייתי חיי באשליה היום חי במציאות, שעבורי היא טובה

.*פעם הייתי עשיר בנכסים היום מאושר יותר ממה שיש בפנים.

*פעם הייתי מצפה לתשובה היום מספיקה מילה טובה.

*פעם הייתי יושב על הגדר היום דוחף לרגע לא מוותר.

*פעם הייתי לוקח ללב היום לוקח את מה שחשוב באמת.

*פעם הייתי מחפש תשובות היום מחפש שאלות חדשות.

*פעם חשבתי שיכאב לי תמיד היום מבין כאב לי מספיק.

*פעם חיפשתי אמונה היום מבין שהיא בתוך הנשמה.

*פעם הייתי עצוב היום שמחזה הרבה יותר חשוב.

**ופעם מזמן לפני הרבה שנים הייתי ילד של אהבה ושל סיפורים 

שנלקחו מתוך אגדה ,מתוך תמימות אמתית טהורה.

היום אני אדם של מציאות לא אשליה, חיי חלומות לא שומר במגירה 

ואם פעם ישאלו אותי מה עדיף? תחיו היום... כי פעם...

אודותי: