• Apr 14, 2023

אין אדם בחייו שלא הרגיש לפחות פעם אחת שונה, אם בעבודה, אם עם חברים, ואם בשגרה היום־יומית.

  • Apr 14, 2023

פעם הייתי אדם של מילים למדתי להיות אדם של מעשים.

  • Nov 28, 2022

מי זה במראה? "אני אוהב את עצמי לטוב ולרע ,הרי זה מי שאני מלא באהבה"

  • Nov 28, 2022

הישנו אדם שהינו מושלם?

  • Nov 28, 2022

סליחה ... יושב עם עצמי רגע לפני החג כבר לא מבקש סליחה מאף אחד אין לי על מה ,לא מתנצל על כלום זה מי שאני ,לקח לי שנים להבין "שאם אין אני לי מי לי".

  • Nov 28, 2022

אין סיכום מספיק רחב לנושא הזה והדרך אינה פשוטה, אך יש פה הזדמנות מופלאה לעשות שינוי אמתי בחיים שלכ/ן. להתגרש זהו נושא כואב, זה ממש אבל ,לטוב ולרע.